CERTIFIKATI IN ZNAKI KAKOVOSTI

Naš visokokakovosten način ekološkega kmetovanja, s katerim spoštujemo naravo in tradicijo, potrjujejo tudi prejeti certifikati in znaki kakovosti.

Ekološki certifikat pridelkov in izdelkov kmetije Kugovnik za leto 2024: POGLEJ TUKAJ.

EKOLOŠKI CERTIFIKAT

Ekološko kmetijstvo je oblika kmetovanja, kjer se celostno dopolnjujeta rastlinska pridelava in reja živali in s tem sledenje naravnim metodam in kroženju snovi v naravi. Ob pridelavi visoko kakovostne in varne hrane ekološko kmetijstvo pomeni trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri ter uveljavljanje načela dobrobiti živali. 

Uporaba lahkotopnih mineralnih gnojil, kemično sintetiziranih fitofarmacevtskih sredstev (pesticidov), gensko spremenjenih organizmov in proizvodov pridobljenih iz teh organizmov ter različnih regulatorjev rasti ni dovoljena.

(Vir: https://www.gov.si/teme/ekoloska-pridelava/).

Evropski logotip za ekološke proizvode
Nacionalni logotip oz. zaščitni znak za ekološke proizvode
Zaščitni znak BIO SLOVENIJA

BIO SLOVENIJA CERTIFIKAT

Znak BIO SLOVENIJA podeljuje Inštitut KON-CERT Maribor in zagotavlja skladnost pridelave, predelave, pakiranja, skladiščenja in transporta ekoloških pridelkov, živil in krmil z veljavnimi predpisi za ekološko kmetovanje. Pravico do uporabe tega zaščitnega znaka pridobite z veljavnim certifikatom za ekološko pridelavo oziroma predelavo, podeljenim s strani Inštituta KON-CERT Maribor.

(Vir: https://www.kon-cert.si/).

Znak izbrana kakovost Slovenija

IZBRANA KAKOVOST – SLOVENIJA

Člani skupine rejcev za goveje meso z označbo IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJA (številka certifikata IKM-521-22-1).

Kmetijski pridelki in živila iz sheme “izbrana kakovost” imajo posebne lastnosti, ki se lahko nanašajo na sestavo kmetijskega pridelka ali živila, okolju prijazno pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dolžino transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin oziroma čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu.

(Vir: https://www.gov.si/teme/sheme-kakovosti-in-zasciteni-kmetijski-pridelki-in-zivila/).

Košarica
Scroll to Top